projecten

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

Met de leerlingenraad op stap

We sloten een fijn werkjaar af met een heuse uitstap. 

Dans: videoclip!


De leerlingenraad 2021-2022

Een leerlingenraad met 12 vertegenwoordigers uit de klassen van de lagere school (vanaf het 3de lj.) en 3 juffen.

Pierkesloop 2021

Het goot water, maar dat kon de pret niet drukken.
 

De advent 2020

Iets kleins maakt me blij!

De leerlingenraad 2020-2021

Dit schooljaar: een leerlingenraad met oude en nieuwe vertegenwoordigers uit 12 klassen van de lagere school.

Voorleesweek: Lezers maak je samen

Elke dag een voorleesmoment in de klas, 
een voorleesbingo thuis,
voorlezen via de digitale weg,
voorlezen aan elkaar...

Tips in tijden van Corona

Op de website en op de facebookpagina van de school verschijnen regelmatig leuke tips om verveling tegen te gaan.
Hier vindt u ze terug!

Pagina's