projecten

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten die het schoolgebeuren extra kleur geven plaats. We denken hierbij aan de vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Ook de feesten zoals sinterklaas en carnaval, het schoolfeest, grootouderfeest,… krijgen hier hun plaats.

De leesslinger!

Vandaag kwam Pipi Langkous op bezoek.
Ze vertelde over heel veel soorten boeken en was erg grappig!

De filmclub

Op woensdagnamiddag genieten telkens twee groepen kinderen van mooie films!
Ook het volgende trimester stappen we verder mee in dit project.

De warmste week

Met de leerlingenraad trokken we naar Wachtebeke.
We hadden een opbrengst van de kerstmarkt mee: € 1300! We schonken die aan de Sint-Michielsbeweging Agape en aan de Mucovereniging Gent.

Advent en kerstmarkt

Laat het licht maar schijnen in de duisternis!

Grote rekendag

De Grote Rekendag is een dag die helemaal in het teken van rekenen staat. Alle kinderen van de school kunnen hieraan meedoen. Leerlingen rekenen niet alleen in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!

Jeugdboekenmaand en BIB-BOX

Tijdens de jeugdboekenmaand zet Bingel graag BIB-BOX in de kijker.

Carnaval 2018

Traditioneel vierden we de vrijdag voor de krokusvakantie carnaval!

Lichtmis

Op 4 februari vierden we, samen met kinderen, ouders, leerkrachten en parochianen, het feest van Maria Lichtmis in de kathedraal.
 

Dag van de directeur

Onze directeur is vandaag gevierd.
Alle kinderen brachten hun beste gedicht naar voor.
De juffen en meesters zorgden voor een cd met liedjes, speciaal voor hem gekozen.

Afsluiting van de 'vroege vogel-week'!

Vandaag waren onze vogels zo vroeg!
Ze kwamen in pyjama naar school en brachten hun ontbijt mee.
Het was reuze gezellig!

Pagina's