Viering op Witte Donderdagdit vierden wij op Witte Donderdag met een mooie gebedsviering.
De leerkrachten wasten de voeten van de leerlingen, er werd gezongen en geluisterd.
Daarna genoten we van een sobere maaltijd in de klas.

Op Goede Vrijdag hielden we het meer ingetogen: per klasgroep trokken we naar de mediatheek waar een stiltehoek was ingericht.
We luisterden naar het lijdensverhaal van Jezus, bekeken een uitgekozen filmpje, zongen een lied en zegden een gebed.